Ofte stillede spørgsmål

Skal alle pengene betales med det samme?

Nej, vi har delt det op i 4 delbeløb, der betales som følger:

  • 1. delbetaling: 20% (plus evt. sygeafbestillingsforsikring) betales når du modtager optagelsestilbud
  • 2. delbetaling: 20% betales den 1. marts
  • 3. delbetaling: 20% betales den 1. maj
  • 4. delbetaling: 40% + obligatorisk sygeforsikring samt visum til lande, hvor det er påkrævet, betales den 1. juni.

Jeg vil først af sted næste år. Hvor finder jeg priserne for næste år?

Du kan godt ansøge før det år du skal afsted. Ved indbetaling af et depositum på 1. delbetaling, vil du kun skulle betale den gamle pris (prisen året før afrejse), og vi garanterer dig en plads, hvis du lever op til optagelseskravene. 

Så der er ingen grund til at vente med din tilmelding - du har alt at vinde - også fordi visse lande hurtigt er udsolgt. (Vi kan dog pt. ikke tilbyde dette for Australien og New Zealand).


Kan jeg selv arrangere et High School ophold i USA?

De amerikanske myndigheder har sat et såkaldt SEVIS system op (The Student and Exchange Visitor Information System), hvor alle udvekslingselever samt alle skoler eller udvekslingsorganisationer skal registreres for at få de nødvendige papirer til et visum. Det er både meget dyrt og omstændeligt for skolerne, hvorfor de fleste skoler i USA, kun tager elever, der kommer gennem en godkendt udvekslingsorganisation.


Den amerikanske ambassade i Danmark kan ikke udstede visum til dig, medmindre du har en såkaldt DS2019 eller I-20 formular. Disse formularer kan de fleste High Schools ikke skaffe, da de som regel kun tager 1-3 elever ind om året, og det derfor ikke kan betale sig for dem at være med i SEVIS systemet, som er dyrt for en skole at være med i.

Hvis du kender en familie, du gerne vil bo ved (du må IKKE være i familie med dem), kan vi hjælpe dig med de nødvendige papirer samt visum, fly, forsikring og optagelse på skole. Prisen for hele opholdet er det samme, som hvis vi skal finde værtsfamilie, da arbejdet er det samme, og du også får lokale kontaktpersoner til din rådighed. 

Din selvvalgte familie skal igennem den samme godkendelsesproces. Hvis den familie, du selv kender godkendes som værtsfamilie (normalt ikke et problem, når blot de ikke er i familie med dig), og dit ophold forløber gnidningsløst, refunderer vi kr. 5.000,- medio juli måned efter opholdet.


Hvis du og dine forældre ønsker Direct Placement vil vi meget gerne vide det, når vi får din ansøgning. Vi kan også modtage ønske om Direct Placement senere i forløbet, men IKKE efter du har fået en placering.

Hvorfor må jeg ikke være i famlie med min værtsfamilie?

Det tillades ikke i nogen lande, da det er et udvekslingsprogram og ikke et program, der formidler familiebesøg. I USA er der endda lovgivet omkring dette. US Department of State ønsker ikke, at elever, der skal lære den amerikanske måde at leve på, bor hos beslægtet familie, da det så ikke vil være et kulturelt udvekslingsprogram, som er det, et High School opholdet handler om.


Jeg er eller har været i behandling for en psykisk sygdom (f.eks. spiseforstyrrelse) eller jeg har en psykisk diagnose (f.eks. adhd, ocd) - kan jeg blive optaget?

Nej. Det er meget svært/umuligt at finde værtsfamilier, der er villige til at tage den risiko, der er for du skal få et tilbagefald under dit ophold. At tage på udveksling er en stor psykisk belastning og risikoen for, at du vil få tilbagefald er stor. Herudover er det således, at værtsfamilier åbner deres hjem gratis, og man kan ikke forlange, at en familie skal tage specielle hensyn til en diagnose, de ikke er kendt med og kan være utryg ved. Det er ikke fair over for familien - men bestemt heller ikke over for dig og de behov du måtte have.

Jeg har allergi - er det er problem?

Afhængigt af, hvad du allergisk over for, så kan det være et problem. Vi kan ikke optage dig hvis du har en alvorlig førevareallergi. Årsagen er, at det vil være meget svært at finde en familie, der vil påtage sig det ekstra ansvar og udgift det er at skulle tage hensyn til din kost. Det kan man ikke forvente eller kræve af en familie, der frivilligt og uden betaling åbner sit hjem. Man kan ligeledes ikke forvente, at familien skal ændre kost af hensyn til en elevs særlige behov. Det er også af hensyn til dit helbred.

Vi kan heller ikke optage dig, hvis du har allergi over for både hund og kat. Da op til 90% af alle værtsfamilier har hund og/eller kat, skal du som minimum kunne bo sammen med en hund og/eller kat. Det er i forvejen et stort arbejde at finde et match mellem en familie og en skole, der samtidigt siger ja til at optage, hvorfor et forbehold som allergi kan gøre det vanskeligt at få en placering til at falde på plads. Det kan synes rigtig uretfærdigt, men vi vil hellere gøre det klart fra begyndelsen end at du senere hen skal opleve ikke at blive placeret.

Kan jeg få SU under mit High School ophold?

Nej. Iflg. reglerne for SU kan man kun få SU under skoleophold i udlandet, hvis opholdet er en del af ens danske uddannelse. Og da et High School ophold ikke kan konverteres til et dansk skoleår i gymnasium/handelsgymnasium, er der desværre ikke mulighed for at få SU.

Jeg er gået ud af skolen, kan jeg så blive optaget?

Nej. Programmet kræver, at du er tilknyttet en skole umiddelbart inden ferien og din afrejse fra Danmark. Du skal komme direkte fra folke-/efterskole (min. 9. klassetrin) eller gymnasial uddannelse.

Kan der laves en undtagelse m.h.t. min alder?

Nej. Det er desværre ikke muligt at fravige datoerne, du skal være født imellem for at kunne deltage. Se datoerne her. Disse krav kommer fra værtslandene. Hvis du ikke lever op til alderskravene for High School programmet, behøver du ikke opgive drømmen om at komme ud i verden. Måske kan vores program Go Campus være noget for dig når du har afsluttet gymnasiet.

Kan jeg selv vælge hvilken region jeg vil til?

Nej. Det er værtsfamilien, som vælger dig. Det vigtigste er, at du kommer godt ud af det med din værtsfamilie – ikke hvor de bor. Undtagelser:

  • Direct Placement. Hvis du selv kender en familie, du kan bo hos (du må IKKE være i familie med dem) kan du vælge hvor du vil bo. Det er under forudsætning af, at familien kan godkendes, og naturligvis at den lokale skole vil optage dig.
  • High School Choice Plus. Hvis du vælger vores Choice Plus program, kan du vælge lige det skoledistrikt du ønsker. Det er en anden type visum du skal have til dette program, hvilket bl.a. betyder, at du kan gå op til 4 år på den pågældende High School. Læs mere om Premium Choice programmet, klik her.
  • Private High School USA - Preferred. Hvis du vil gå på Private High School i USA, kan du vælge den skole du vil gå på. Læs mere om Private High School programmet, ​klik her​.

Hvor lang tid skal jeg vente på at få placering?

Det er meget forskelligt og helt umuligt at spå om. Nogen placeres hurtigt - efter få uger. De fleste venter dog i lang tid. Det er jo ikke kun en frivillig familie, der skal vælge netop dig, vi skal også finde en skole i distriktet, der vil optage dig. Og særligt skolerne kan være en udfordring. Det sker ofte at en familie siger ja tak, men skolen siger nej tak. I så tilfælde fortsætter søgning efter ny værtsfamilie og skole.

Først når både værtsfamilie og skole er på plads, har vi en placering, og så får du omgående besked fra os. En placering kan i enkelte tilfælde falde på plads kort før afrejse (10-14 dage). I USA skal elever være placeret senest 31/8, og der vil være en del elever fra hele verden, hvor placering først falder på plads på dette tidspunkt.

Hvad sker der hvis jeg får hjemve? Kan jeg rejse hjem?

Du skal være helt på det rene med, hvor lang tid du skal være væk. Man vil altid få hjemve på et eller andet tidspunkt - det er naturligt, og heldigvis går det over igen. Hvis du rejser hjem før tid, vil det ikke være muligt at få nogen af de indbetalte penge tilbage. Du skal også tænke på, at du ikke har nogen skole at komme hjem til, da alle skoler i Danmark for længst er i gang.

Hvordan er værtsfamilierne og hvordan udvælges de?

Familierne er lige så forskellige, som danske familier - nogle er unge, nogle ældre, nogle har børn, og hos andre er børnene flyttet hjemmefra. Nogle er skilt og nogle har valgt at have to udvekslingselever samtidigt. Fælles for dem alle er, at de ønsker at dele deres liv med unge fra andre steder i verden. 

Alle værtsfamilier skal gennem et check i landets kriminalregister for at kunne godkendes. Det er værtsfamilierne, der vælger udvekslingselev og ikke omvendt.

Hvordan er omgivelserne der hvor jeg kommer til at bo?

De fleste elever bliver placeret i forholdsvis små byer, da det giver den bedste mulighed for en stor oplevelse, og hvor du ikke ”kun” bliver et nummer på en kæmpe skole. På den måde ved de, hvem du er, og hvorfor du går på skolen.

Kan jeg komme til at bo sammen med en anden udvekslingselev?

Ja. Det kan ske, at en værtsfamilie vælger at have to udvekslingselever boende. Det kan eksempelvis være, hvis familien ikke selv har hjemmeboende børn. Vi har god erfaring med dette, da man således får en person at dele sine oplevelser med og altid har en person i nærheden, som ved, hvad det vil sige at være væk hjemmefra. Og da det ikke må være en fra samme land, får man samtidig en ekstra dimension - en mulighed for at lære endnu en kultur at kende, og hvem ved måske en ven for livet. Det må naturligvis aldrig være en anden dansker.

Kan et år på High School erstatte et år i gymnasiet?

Som tingene står i øjeblikket, kan du ikke medtage et år på High School som 1.G eller 2.G herhjemme. Det skyldes, at uddannelsessystemerne er forskellige. Dog er der nogle IB skoler, som giver merit for pré school year, hvis man har været på High School og har haft fagligt relevante fag. 

Du skal være opmærksom på at du ikke ved hvilke fag du får, før du kommer på skolen.

Kan jeg tage 3 år på High School og afslutte en high school uddannelse?

Nej. Visum kan kun opnås til ét High School år.

Stilles der krav til hvordan jeg klarer mig på min High School?

Ja. Skolerne forventer, at du er flittig og får gode karakterer i alle fag - både i de obligatoriske og i de valgfri fag. Det betyder, at du ikke må få under C (= 4). Du skal møde op til alle timer og lave alle lektier. Gør du det, så plejer karaktererne også automatisk at afspejle din arbejdsindsats. At dumpe i et fag, fordi man ikke har været flittig, er ikke acceptabelt. Husk på, at skolen har givet dig pladsen, fordi de regner med, at du vil udnytte den fantastiske mulighed, du har fået. Passer du ikke skolen (pjækker, undlader at aflevere opgaver, m.m.), risikerer du at blive sendt hjem.

Hvis jeg dyrker sport, er jeg så garanteret at kunne dyrke min sport under opholdet?

Nej. Der er meget stor sandsynlighed for, at du kan komme til det. Men uanset hvilket land du skal til, så kan vi ikke på forhånd garantere dig det. Det afhænger bl.a. af, hvad din High School udbyder af sport og om du består optagelsesprøverne for at komme på holdet. 

Du kan blive sat af holdet igen, hvis træneren erfarer, at du ikke passer din skole og ikke klarer dig godt i fagene.

Kan jeg søge legater/stipendier?

Chancen for at få legater/stipendier er størst for universitetsstuderende. Men der er legater som udvekslingselever kan søge, når legatudbyderne kan se, at du er optaget i et udvekslingsprogram. De modtager alt for mange ansøgninger, hvor der står, at hvis man får legat kunne man godt tænke sig… og det ønsker de som regel ikke at give penge til. 

De vil have bevis for at du skal af sted. For at hjælpe dig bedst muligt mht. legatsøgning gør vi det således, at når du er optaget og har betalt første delbeløb, så modtager du en erklæring fra os om, at du er optaget. Denne erklæring kan du så bruge ved de legater og fonde, du mener, der skulle være en chance ved. Vær opmærksom på at de forskellige legatudbydere har deadlines for ansøgning. 

Når du rejser gennem MyEducation henviser vi dig til en legat specialist som kan tilbyde dig forskellige løsninger. Du kan læse mere herom på vores hjemmeside - klik her

Kan jeg bo sammen med en af mine danske veninder/venner eller i samme nabolag?

Nej. Det er ikke tilladt at bo 2 af samme nationalitet hos en værtsfamilie eller i samme nabolag. Det ville også være helt umuligt at få plads til begge på samme skole. Det er altid værtsfamilierne og skolerne, som bestemmer hvem de vil have - ikke os, ikke eleverne og heller ikke organisationen i værtslandet. Skolerne tager også ofte kun en enkelt eller to elever fra udlandet. Formålet med High School opholdet er jo også at blive god til landets sprog og lære at stå på egne ben, hvorfor det ikke ville være heldigt at bo sammen med en bekendt eller en fra samme land. Du skal fokusere på at få lokale venner.

Hvor meget bagage må jeg have med?

Det er de enkelte flyselskaber, der bestemmer det, og de ændrer jævnligt reglerne af hensyn til deres brændstoføkonomi. Derfor opfordrer vi altid til, at man kontrollerer flyselskabets hjemmeside før afrejse. Men en tommelfingerregel er, at man må have 1 stk. kuffert som må veje 23 kg + 1 stk. håndbagage på 8 eller 12 kg. Hvilket flyselskab du skal rejse med vil fremgå af din rejseplan og e-ticket.

Når du pakker din kuffert skal du tænke på, at man altså også kan købe tøj der hvor du skal hen og at det i mange tilfælde vil være billigere end herhjemme. Husk også på, at du skal have plads i kufferten til alt det du købet når du skal hjem igen. Hvis du har mere bagage til hjemturen må du igen kontakte flyselskabet for at høre om pris for overvægt. Du kan altid betale for at få en ekstra kuffert med hjem.

Kan jeg tage hjem på ferie under opholdet?

Nej. Det er ikke tilladt at afbryde opholdet for at tage hjem på ferie, til runde fødselsdage, konfirmationer, bryllupper eller lign., og det gælder uanset hvilket land du er i og uanset hvor tidligt eller sent det er under dit ophold.

Må jeg få besøg af familie og venner under mit ophold?

Nej. Og det ville være en meget dårlig idé. Det giver problemer med hjemve, og resten af opholdet kan være mere eller mindre ødelagt. Forældre eller andre skal tænke på, at det nok mere er deres eget behov end dit, og at de kan ødelægge meget for dig og værtsfamilien ved deres besøg - derfor er det ikke tilladt.

Må jeg arbejde under mit ophold?

Nej. Det er ikke tilladt at tage lønnet arbejde under opholdet - dvs. arbejde i et firma som udbetaler dig løn. Det vil du heller ikke få tid til, da du får travlt med at passe skole og eventuelle sportsaktiviteter. Men hvis naboen spørger om du kan passe deres hund eller barn nogle timer, så må du godt få betaling for det.
Australien er en undtagelse – her man må have et fritidsjob på op til 20 timer om ugen fra det øjeblik du er begyndt i skole.

Kan jeg tage kørekort i USA/Canada?

Ja, hvis din High School tilbyder det som et fag, kan du tage kørekort. Men det er ikke alle steder, det kan lade sig gøre, så vi kan ikke love, at det bliver muligt for dig. Desuden har du intet at bruge det til. Du må nemlig IKKE være fører af noget motoriseret køretøj eller fartøj, mens du er afsted, heller ikke selvom du har taget kørekort. 

Vi har desværre erfaret at nogle organisationer siger, at man godt må køre, bare der sidder en ved siden af. Det er IKKE korrekt, og hvis du bliver taget af politiet, så vanker der bøder, og du skal en tur forbi Juvenile Court. Det værste er dog, at der ikke er nogen forsikring der dækker, hvis du gør skade på dig selv, andre eller køretøjet/fartøjet. 

Det kan blive en økonomisk uoverkommelig situation, du derfor bringer dig selv og dine forældre i.

High School

Introduktion
Ansøgning
Pris

Go Campus

Introduktion
Ansøgning
Pris

Au Pair

Introduktion
Ansøgning
Pris

Trainee

Introduktion
Ansøgning
Pris

Om os

Om MyEducation

Kontakt os​

instagram_app_large_may2016_20032-facebook​ 

Pr. 01juni2018 er vi flyttet til: ​Amager Strandvej 392, 2770 Kastrup - Tlf.: 70 27 30 11 - Email address: info@myeducation.dk

 © Myeducation  -  Alle rettigheder forbeholdes.